Wartości w życiu człowieka — pojęcie, rodzaje, klasyfikacja

Wartości w życiu człowieka: definicja, cechy i ich klasyfikacja

wartości człowieka

Kluczową rolę nie tylko w życiu każdego człowieka, ale i całego społeczeństwa w ogóle odgrywają wartości, postawy i system wartości, które wykonują przede wszystkim интегративную funkcję. To właśnie na podstawie wartości (w tym koncentrując się na ich poparcie w społeczeństwie) każda osobowość sprawia, że jego własny wybór w życiu. Wartości, zajmując centralne miejsce w strukturze osobowości, które mają wpływ na ukierunkowanie człowieka i treści jego społecznej aktywności, zachowania i czyny, jego społeczną pozycję i na ogólny stosunek do świata, do siebie i do innych ludzi. Dlatego, utrata przez człowieka sensu życia – to zawsze wynik zniszczenia i przemyślenia starego systemu wartości i że by znaleźć ten sens ponownie, należy stworzyć nowy system, oparty na powszechnym doświadczeniu i stosując przyjęte w społeczeństwie formy zachowania i działania.

Wartości są swoistym wewnętrznym integratorem człowieka, skupiając wokół siebie wszystkie jego potrzeby, zainteresowania, ideały, instalacji i przekonania. W ten sposób system wartości w życiu człowieka bierze widok wewnętrznego trzonu całej jego osobowości, a ten sam system w społeczeństwie jest trzonem jej kultury. Systemu wartości, działając zarówno na poziomie osobowości, jak i na poziomie społeczeństwa, tworzą swoistą jedność. Dzieje się tak dzięki temu, że osobista system wartości zawsze powstaje, opierając się na wartościach, które są dominujące w danym społeczeństwie, a one z kolei wpływają na wybór indywidualnej celu każdego człowieka i określenie sposobów jej osiągnięcia.

Wartości w życiu człowieka jest podstawą wyboru celów, środków i warunków działania, a także pomagają mu odpowiedzieć na pytanie, za co on robi tę lub inną działalność? Ponadto, wartości stanowią системообразующее rdzeń planu (lub programy), działalności człowieka i jej wewnętrznego życia duchowego, bo dęte zasady, intencje i normy moralne ludzkość odnosi się do działalności, a do wartości i ценностным postawom.

Rola wartości w życiu człowieka: teoretyczne podejścia do problemu

Nowoczesne ludzkie wartości – najbardziej aktualna problem i teoretycznej i stosowanej psychologii, jak wpływają one na kształtowanie się osobowości i światopoglądu jest integracyjnej podstawą działalności nie tylko pojedynczej jednostki, ale i grupy społecznej (dużej lub małej), zespołu, grupy etnicznej, narodu i całej ludzkości. Trudno przecenić rolę wartości w życiu człowieka, ponieważ są one oświetlają jego życie, wypełniając jej harmonią i prostotą, która warunkuje dążenie człowieka do wolności woli, wolności twórczych możliwości.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: