Relacje w rodzinie — jak naprawić? Dziecięco-rodzicielskie relacje

Relacje w rodzinie

ojczyzna

Relacje w rodzinie – to skomplikowany mechanizm, pod którym należy rozumieć sztuka skutecznego współdziałania. To, jakie będą te relacje, w dużej mierze zależy od jego uczestników. Członkowie rodziny stanowią główne postacie, w rękach których znajduje się wszystko dobre samopoczucie. Zazwyczaj głównymi w każdej rodzinie są rodzice lub starsze w wieku krewni. Inni członkowie rodziny muszą brać zainstalowane w tej rodzinie reguły i zasady. Ale czasami zdarza się, że przyzwyczajenia, intencji, poglądów starszego i młodszego pokolenia są ze sobą sprzeczne. Wtedy powstają konflikty, które mogą spowodować całkowite zniszczenie relacji. Pragnienie, aby znaleźć wyjście z konfliktowej sytuacji zawsze jest podyktowana koniecznością zapisać wartości rodzinne na odpowiednim poziomie i wspierania ich dalszego rozwoju. Ten artykuł analizuje przyczyny konfliktów rodzinnych i sposoby ich skutecznego rozwiązania, opowiada, jak budować relacje w rodzinie.

Przyczyny konfliktów rodzinnych

rodzinny konflikt

W wszelkich pojawiających się konfliktów, należy natychmiast szukać i instalować przyczynę. Jeśli tego nie zrobisz, konflikt będzie z dnia na dzień się nasilać coraz bardziej, dopóki nie doprowadzi do zaburzenia i kryzys stosunków rodzinnych. Częste kłótnie i nieporozumienia między członkami jednej rodziny są bezpośrednim wskaźnikiem do tego, aby szybko rozwiązać istniejący problem.

Nieuzasadnionych oczekiwań

Występują wówczas, gdy członkowie rodziny nie decydują się na czas podkładał głos trudne pytania. Podobne milczenie trudności prowadzi do tego, że inny człowiek i nie ma pojęcia o istnieniu niezadowolenia i błędnie uważa, że wszystko jest w porządku. Nieuzasadnionych oczekiwań niebezpieczne właśnie jego скрытостью. Ludzie często czekają, co innego sam dowie o tym, co dla nich jest ważne i istotne. A przeciwnicy, jak zwykle, a nie wiedzą o tym, że problem ma miejsce. Wydaje im się, że wszystko jest w porządku. A to ten moment, kiedy trudności otwiera się w całości, naprawdę straszny. Bliscy ludzie nagle zupełnie przestają się rozumieć siebie, w ruch idą oskarżenia i groźby.

Niezadowolenie potrzeb

Wśród najważniejszych potrzeb osobowości można wyróżnić potrzebę uznania i szacunku. Każda osoba chce samorealizacji w taki sposób, aby wszystkie talenty i zdolności odzwierciedlone. Prywatna samorealizacji rozpoczyna się z dniem wyboru życiowego kierunku. Jeśli rodzice zapobiegają temu, aby dzieci rozwijały się, dążyli do realizacji swoich ukrytych pragnień, to ostatnie powstaje poczucie bezwartościowości, przygnębienia, braku sensu swoich działań. Niezaspokojone potrzeby wylewa w agresji, wytrwałość lub przygnębienie. U człowieka, którego odebrano marzenia, nie ma celu, nie ma kierunku. Łatwiej złamać i podporządkować swojej woli.

Niezrozumienie bliskich

Przy sprzyjającym zbiegu okoliczności to właśnie bliscy ludzie są swoistym przodem do tego, aby móc wydajnie poruszać się do przodu. Wsparcie dla rodziców dużo daje dzieciom pewność siebie, znaczenie jako indywidualności, możliwość rozwoju w wybranym kierunku. W przypadku, gdy następuje zderzenie poglądów, interesów, przeciwstawnych, to boli bardziej, niż potępienie obcych ludzi. Niezrozumienie bliskich kładzie się ciężarem na sercu i w niektórych przypadkach pozbawia woli, umiejętność trzeźwo myśleć. Dla kogoś ten czynnik jest powodem, aby całkowicie zrezygnować z osobistych planów. Tylko odważni i pewni siebie idą do końca.

Dziecięco – rodzicielskie relacje w rodzinie

dzieci i rodzice

Relacje rodziców i dzieci nie można nazwać proste. W rzeczywistości są one bardzo skomplikowane, ponieważ przewidują czasowe istnienie konfliktu do dalszego rozwoju. W relacji ojciec – dziecko zawsze jest obecność tej myśli, że starszy kieruje młodszym. Relacje te nie są równe. Dobrze, gdy rodzice są tak mądrzy, które pozwalają dziecku samodzielnie wybrać życiową drogę i potem pomagają mu dojść do skutku. Ale nie zawsze tak się dzieje. Jak często rodzice łamią marzenia swoich dzieci, zmuszają je uzasadniać własne oczekiwania!

Dziecięco – rodzicielskie relacje, jak i wszelkie inne, powinny opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jeśli te ważne składniki brakuje, to znaczy, że coś na pewno pójdzie «nie tak», gdzieś uszkodzony szczerość w interakcji. Dla osiągnięcia najlepszych efektów w wychowaniu będzie dobrze, jeśli ojciec będzie chętna do intencji swojego dziecka. Dzieci muszą wiedzieć, że ich zawsze wspierają w każdej sytuacji, ale mają obowiązek okazywać szacunek do rodziców, aby docenić to, co się dla nich robi.

Jak budować relacje w rodzinie?

szczęśliwa rodzina

Jeśli relacje między bliskimi ludźmi pozostawia wiele do życzenia, to powstaje pytanie: jak budować relacje w rodzinie? Jeśli problemu nie można rozwiązać w czasie, będzie mieć bardzo smutne konsekwencje: ciągłe kłótnie i skandale, rosnące ze zdwojoną siłą. Jakie są najważniejsze kroki, jakie należy zrobić, aby współpraca konstruktywne i satysfakcjonujące dla wszystkich stron?

Szanować wybór każdego członka rodziny

Żyjąc w rodzinie, należy uznać osobistą wolność. Trzeba pamiętać o tym, że dzieci są różne, dlatego do wszystkich nie można wysuwać takie same wymagania. Jeśli dziecko wybiera nie ten życiowa droga, nie ten zawód, który chciałbym rodzicom, to należy przyjąć jego pozycję. Przekonanie, tworzenie przeszkód, może mieć negatywny wpływ na rozwój osobowości młodego. Przeszkody nie wszyscy potrafią pokonać na odpowiednim poziomie. Biorąc męża, dzieci takimi, jakie są, wszyscy członkowie rodziny skorzystają tylko: wzmacniają relacje ze sobą.

Najlepiej pomaga w rozwoju osobistym wzajemny szacunek i akceptacja. Im więcej rodzice liczą się z opinią dzieci, szanują ich pragnienia i potrzeby, tym częściej dzieci w końcu są im wdzięczni, tym większe szanse u wszystkich mieć zdrowe relacje.

Podejmować poważne decyzje wspólnie

Żadna rodzina nie jest możliwe bez wzajemnego porozumienia i poczucie wspólnoty. Rodzina nie może się odbyć, jeśli każdy w niej będzie żyć oddzielnie i dążyć tylko do zaspokojenia własnych potrzeb. Przed podjęciem poważna decyzja, trzeba skonsultować się i zwrócić się do każdego z pytaniem. Po wysłuchaniu opinii wszystkich, należy przeanalizować to, co zostało napisane i podjąć wspólną decyzję. Czasami w wyniku tych wypowiedzi pojawiają się dyskusje i spory. Należy je rozwiązywać w trakcie rozmowy. Najważniejsze, rodzina musi zawsze pamiętać o swojej wspólnoty i poczuciu wzajemnego szacunku. Kiedy ludzie w nieskończoność oskarżają się nawzajem o upadłość, niczym dobrym to się nie kończy. Nie można stale znajdować się w poczuciu winy, czuć się słabym, niezdolnym. Będąc w pozycji stale осуждаемого, człowiek traci wiarę w siebie, którą mu potem nikt nie zwróci.

Niezwłocznie rozwiązywać konflikty

Wielu nieszczęść można by uniknąć, gdyby ludzie nauczyli się lepiej rozumieć siebie. Wszystkie problemy w rodzinie, najczęściej wynikają z tego, że czyjaś potrzeba uwagi i troski pozostaje niedosyt. Konflikty zazwyczaj powstają w tych przypadkach, gdy ludziom brakuje w stosunkach ciepła i zaufania. Dlaczego wszystkie sporne kwestie, które trzeba rozwiązać w odpowiednim czasie?

Milczenie w sprawie sytuacji nie prowadzi do jego rozwiązania. Wręcz przeciwnie, im więcej problem schodzi na drugi plan, tym trudniej będzie jej się zająć w przyszłości, kiedy ona zdobywa nowe «gałęzi» i wygenerować różne okoliczności. Gdy problem nie zostanie rozwiązany na czas, to na pewno jest coraz więcej, i to już potrzebne są radykalne metody jej usuwania. Tak więc, na przykład, podczas невыраженном niezadowolenie, poczucie gniew i oburzenie będzie tylko rosnąć i wtedy może potrwać dłuższy czas, zanim w końcu ustaną ból. Terminowe udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych przyczynia się do kształtowania lepszego mikroklimatu w domowej atmosferze, ustalenia mocnych, szczerych relacji zaufania.

Nie próbować przerobić partnera

Zamiar zmienić bliskiej osoby na rzecz własnej osobowości jest z góry skazane na porażkę. Nie można podporządkować sobie dorosłego partnera, aby robić to, co chcesz. Gdy chcemy osiągnąć całkowitego podporządkowania ze strony drugiej połówki lub dzieci, to z góry unikamy tego, kto w tym momencie znajduje się w pobliżu. Podobny efekt można udowodnić tylko to, co absolutnie nie ważne są uczucia rodzinnego człowieka. Nie trzeba robić niepotrzebnych prób przerobić partnera, i wtedy nie będzie musiał niepotrzebnie cierpieć. Oczywiście, że silny człowiek w takich okolicznościach zaczyna zapewnić pewien stopień oporu, i ona nie wydaje się nieistotne. Aby uratować związek, w których okazywało się manipulacji, czasem trzeba ich całkowicie odbudować.

Wnosić istotny wkład w dobro rodzinne

Należy pamiętać o tym, że każdy, kto żyje w rodzinie, musi obowiązkowo wnieść swój wkład w jej rozwój. Małżonkowie biorą na siebie obowiązek dbać o siebie i dzieci. Żaden z nich nie powinien wycofywać się z danego słowa, odrzucać obietnica. Kiedy żyjesz w rodzinie, nie można myśleć tylko o sobie, bo takie zachowanie wygląda na egoizm. Dzieci powinny docenić wszystko, co dzieje się w imię przyszłości, szanować swoich rodziców. Najczęściej to rodzice mamy obowiązek się tym, co mamy w życiu.

W ten sposób, relacje w rodzinie stale wymagają zaangażowania ze strony wszystkich, którzy w niej mieszkają. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak budować relacje w rodzinie, to ten artykuł będzie przydatna.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: