Pycha — pojęcie, objawy, przyczyny

Próżność i duma

гординя

W dzisiejszym świecie pojęcia duma i pycha często mylone ze sobą. Ludźmi są one postrzegane jako jedno i to samo lub coś bardzo podobnego. Tymczasem te dwa podmioty mają zupełnie różne znaczenie. Jeśli pierwszy pojęcie świadczy o poczuciu własnej wartości, samowystarczalności, to drugie świadczy o złożonym charakterze, wewnętrznych nierozwiązanych problemach tożsamości. Objawy pychy – to często pojawia się poczucie niesprawiedliwości, podrażnienie. Taki człowiek zawsze myśli, że go niepotrzebnie obraził. Ten artykuł poświęcony sprawie pychy i wyjaśnia, czym różni się od dumy. Omówimy elementy każdego z pojęć, aby zrozumieć, na czym polega niebezpieczeństwo uprawy w sobie uczucia i jak można go pokonać.

Pycha i duma. Różnice

dumni, którzy są

Oba pojęcia mają jeden korzeń, a więc stanowią pochodne od próżności, samozachwytu i arogancji. Jednak w przypadku z dumą przejawy uczucia fałszywe wyższości nad innymi nie jest tak wyraźne, jak z dumą. W dzisiejszym świecie można być dumny z ojczyzną, swoimi osiągnięciami, bliskimi ludźmi. A pycha pochodzi z patologicznych zwątpienia.

Poczucie własnej wartości

Mało prawdopodobne, że ktoś będzie się kłócić z tym, co szanować i cenić własną osobowość konieczne. Bez zdrowej miłości do siebie nie ma żadnego rozwoju, jak niemożliwe jest pełne postęp, ujawnianie talentów i własnych możliwości. Poczucie dumy powinno być u człowieka. W przeciwnym razie im w stanie manipulować i wykorzystywać do własnych celów każdy człowiek. Ale w tym samym czasie, każda psychologiczna ochrona powinna być umiarkowana. Nie można we wszystkim widzieć haczyk, a w ludziach najgorszych wrogów lub oszustów. Niestety, realia współczesnej rzeczywistości są takie, że wielu z nas musi przejść liczne testy, które towarzyszą bólem, żalem i rozczarowaniem. Ale to nie powód, aby stać się słaby, znaczy człowiekiem? Wręcz przeciwnie, musi zebrać całą swoją wolę i dobry początek, aby zachować wiarę w dobro i w ludzi.

Zaufanie do świata

Im więcej osób znajduje się do innych, tym bardziej był otwarty w stosunku do samego siebie, tym łatwiej mu staje przyjmować nowe. Zaufanie do świata składa się z kilku elementów, takich jak: sytuacja w rodzinie, w której żyje człowiek, stosunek do niego innych ludzi, własne pragnienia i marzenia, charakter, temperament. Pycha, najczęściej, podporządkowuje sobie ludzi, sprawia, że ich własnościowe, zakładnikami swoich lęków. Ten, kto jest dumny, naprawdę nie może być szczęśliwy. On nie wie, jak naprawdę zaufać, otwierać się w kierunku relacji. Po prostu dumny człowiek jest w stanie rozpoznawać uczucia innych, to współczuje innym, pomaga, ale przy tym nie traci samego siebie.

Egoizm

Pycha zawsze robi z człowieka egoisty. Bez wyjątków. Koncentrując się tylko na swoich przeżyciach, nie można myśleć o innych, przynosić ważną pomoc innym. Człowiek, któremu udało się okiełznać swoją dumę, nie będzie w stanie naprawdę poczuć doświadczeń bliskich, pozostanie głuchy na duchowe impulsy. Duma czasami dodaje człowiekowi sił, pomaga zrozumieć istotę tego, co się dzieje, podczas gdy duma czasami pozbawia rozsądku.

Rozwój

Dla pełnego rozwoju życia drodze człowiek musi stale się rozwijać. Istota rozwoju polega nie tylko na tym, aby uczyć się nowych rzeczy. Bardzo ważne jest, aby pracować nad własnymi wadami, wyciągać wnioski z tego, co się dzieje, czas puścić przeszłość. Duma może poradzić sobie z tym, pycha, najczęściej, sprawia, że osoby dodatkowo cierpieć.

Narcyzm

Zbyt dumnych ludzi często obwiniają w tym, że nie są wystarczająco uważny na potrzeby innych. Tymczasem, jeśli dumny człowiek po prostu nie daje się obrażać i dlatego sprawia wrażenie niedostępne samotni, to ktoś, kim kieruje prawdziwa pycha, jeszcze próbuje podbić wokół własnego миропониманию, narzucić im swój punkt widzenia. Narcyzm w tym przypadku należy traktować jako psychologiczną ochronę tożsamości od poczucia własnej niższości.

dumny

Istota pychy

Pycha, jak każda cecha osobowości, która składa się z kilku składników strukturalnych. Mówiąc prościej, pycha składa się z trzech podstawowych składników, które wspierają jej istnienie.

  • Poczucie fałszywego prestiżu. Pycha powstaje w przypadku, kiedy dana osoba zaczyna stawiać własne interesy powyżej potrzeb innych ludzi. W normie każdy z nas na pewno martwi się o swój los bardziej, niż o którego by to nie było. Jednak pycha występuje wtedy, gdy interesami bliskich zaczynają otwarcie lekceważyć. Dumny człowiek szanuje siebie, ale on zdolny do empatii, jest w stanie podzielić się własnymi uczuciami, zrozumieć innego. Ten, kogo обуяла pycha, jak zwykle, sam jest w fatalnym błędzie i wprowadza w błąd innych. Mu, w życie zamkniętego serca, wydaje się, że jest centrum wszechświata, posiadacz oryginalnych zdolności, ale dlatego wszyscy powinni dążyć do tego, aby mu było dobrze. Ktoś «musi się» poświęcić czas dla niego, dzielić się swoimi doświadczeniami, dać swój czas na bezsensowne rozmowy. Tacy ludzie czasem nie myślą o tym, że szkodzą innym. Poczucie wyższości nad innymi, dlatego nazywane są fałszywe, że w rzeczywistości każdy człowiek jest wyjątkowy i nie ma prawa osądzać bliźniego. Każdy z nas – osobowość, i musi szanować wolność wyboru innego.
  • Uczucia niższości. Pycha występuje uczucie skrajnego zwątpienia i niezadowolenia z życia. Dlatego właśnie takie osoby najczęściej są zły, niezadowolony cudzymi wynikami pracy. Odczuwają ogromne wewnętrzne wątpliwości, przede wszystkim w nas samych. Poczucie niższości sprawia, że ich szukać wady w innych ludziach, i są one bardzo dobrze w tym, zamiast zwrócić się do siebie. Bo gdy człowiek jest wewnętrznie czuje się nieważna, bezużyteczne, on widzi wszystkie te wady w innych ludziach. Mądrzy ludzie są gotowi pracować nad własnymi problemami, a dumni oskarżają innych.
  • Poczucie niepewności w sobie. Niepewność zniewala osobowość, sprawia, że jej grać cudzych ról i brać na siebie obrazy, które nie pasują do osobowości danego człowieka. Należy zauważyć, że im więcej osób gra jakąś rolę, tym trudniej mu być sobą. Niepewność w sobie jest obecny u tych, którzy z jakiegoś powodu boi się pokazać swoją osobowość, rozwijać swój charakter, pracować nad wyraźne wady. Pycha tylko umacnia się wtedy, gdy zapominamy o innych i koncentruje się na sobie. Nie można myśleć, że nasze ważniejsze sprawy na głowie, niż u innych.

Pycha to grzech śmiertelny

W chrześcijaństwie, jak i w każdej religii pycha jest wielkim grzechem. Rzecz w tym, że do ich przekonań religijnych, specjalnej różnicy między dumą i pychą nie istnieje. Duma tak samo powinna być poddana potępienie, jak i pycha, dlatego przestrzeganie bożych przykazań jest nieodłącznym elementem kanonów religijnych. Istnieje przekonanie, że ten, kto jest dumny, nie może naprawdę otwierać swoje serce na prawdziwą miłość. Osoba taka dba przede wszystkim o samym sobie i swoich zainteresowaniach. To jest ważne tylko to, aby jego potrzeby były spełnione.

Pozbawienie pychy odbywa się poprzez głębokiego żalu i przezwyciężenia w sobie negatywnych cech charakteru. Nie można pokonać w sobie dumę, jeśli człowiek świadomie nie idzie na to. «Pycha to grzech» — mówi Biblia, i wszyscy nauczyciele duchowi przeszłości i współczesności zgadzają się z tym stwierdzeniem.

pozbyć się pychy

Jak pozbyć się pychy?

Często ludzie, przeżywszy poważne trudności w życiu z winy własnego charakteru, zastanawia się, jak walczyć z pychą? Przecież ona przeszkadza prowadzić satysfakcjonujące życie, z dumą, jesteś bardziej prawdopodobne, aby stracić starych znajomych, a nowych nie kupicie.

Pycha sprawia, że cierpieć zarówno samego człowieka, jak i jego otoczenia. Aby przezwyciężyć w sobie to jakość charakteru, trzeba długo i ciężko pracować, pracować nad sobą. Takie porady można nazwać konstruktywne metody, jak pokonać dumę.

Szanuj innych

Bądźcie szczere zainteresowanie potrzeb innych ludzi. Jeśli będziesz szanować ich marzenia, swoje i nikt nie będzie potępiony. Szacunek do innych zaczyna się od podejmowania swoich krewnych. Bardzo ważne jest, aby wziąć bliskich takimi, jakimi są, a nie próbować je przerobić. Próżność i pycha nie mogą w tym pomóc. Należy dokładnie przemyśleć swoje uczucia i stosunek do bliskich ludzi.

Pycha blunta poczucie bliskości prysznic, powinowactwa relacji, cierpliwości i pokory. Wiadomo, że dumny człowiek nie jest w stanie wycofać się z własnych ambicji, idzie do końca, osiąga cel za wszelką cenę. Aby przezwyciężyć w sobie to jakość, spróbuj po prostu chociaż czasami myśleć, co czuje druga osoba. Wyobraź sobie siebie na miejscu twojego znajomego, któremu nie wiadomo dlaczego нагрубили, lub twojego ojca. Jak myślicie, miło było tym ludziom, aby usłyszeć od ciebie cleavable uwagi lub niesprawiedliwe zarzuty? Częściej angażują się analizą własnych czynów, wtedy stopniowo zaczną się otwierać uczucia innych ludzi, zrozumieć ich przeżycia.

Należy zachować ostrożność

Jeśli chcesz być pomocne ludziom, to uważniej traktować. Warto zacząć dostrzegać nawet drobne robili, jak zobaczysz, o ile łatwiej było żyć. Ważne jest, aby stopień zaufania między tobą i twoją rodziną rosła dzień od dnia. Nawet jeśli wcześniej nie dostrzegali za tobą podobnych przejawów troski, nie martw się: twoje wysiłki kiedyś będą nadal obiektywnie ocenione. Nie warto angażować się w swoją pychą i uznać ją twoim głównym atutem. Ciepłe, pełne zaufania relacje między ludźmi czasami trzeba budować latami, ale jest tego warte.

Zwracaj uwagę na własne uczucia. Jeśli będziesz szczegółowo obchodzić się dzieje wewnątrz ciebie, zdasz sobie sprawę, że o wiele lepiej się czujesz, gdy daje radość innym, nawet jeśli ona ucieka, jest ulotne. Znajdź czas, aby zadbać o swoich rodziców, sióstr, braci, przyjaciół. Przyjrzyj się, może ktoś z nich w danej chwili potrzebuje twojej pomocy? Nie przegap tej szansy zrehabilitowania się i pokonać swoją dumę.

Nie bój się przełamać stereotypy

Większość ludzi przez całe życie postępują w określony sposób, nie zakładając, że można zachowywać się inaczej. Na każde wydarzenie życia już «ukuty» normalny akt, który znajduje odzwierciedlenie by istotę. Tylko pomyślcie, ile sami схематизируем i zmieniamy w rutynę, a tymczasem każde zdarzenie samo w sobie jest unikalny i niepowtarzalny. Powiedzmy, urodzenia dziecka, podjęta pogratulować nowych rodziców, na nowy rok dawać prezenty. Możliwe, że ktoś nie zauważa wszystkie ulubione święto i nie chce mu się zrobić biesiadę tylko dlatego, że tak jest przyjęte.

Pamiętaj, każde zdarzenie, nawet jeśli ono się zmieniło na ziemi miliony razy, jest unikalna. Odpowiednio do każdej sytuacji trzeba szukać jego indywidualne podejście, maksymalnie dopuszczalnego dla danego przypadku. Duma nie można dać się ponieść, trzeba pokonać dumę i puścić. Pozwól sobie doświadczyć uczucia, nawet jeśli są one negatywne planu. Tylko robić jakieś kroki zacznij już od momentu, kiedy zrozumiesz błędów i skupić się na rozwiązaniu konstrukcyjnym. Łamiąc dumę, poczujesz niesamowitą lekkość i dojrzałe poczucie własnej godności.

Lubi się

Zwykle człowiek jest w stanie skrzywdzić drugiego tylko wtedy, gdy sam odczuwa silne niezadowolenie z życia. W przeciwnym razie nie było by potrzeby obrażać bliźniego. Właściwie wszystko, co czytamy w przypływie gniewu, jest adresowana nie temu człowiekowi, którego nie reaguje, a samemu sobie. Gdyby każdy z nas miał możliwość odsłuchania swoich słów, to nie było by potrzeby pychy. Przecież duma nie można nic osiągnąć.

Kochać samego siebie i zobaczyć, jak nie chcesz więcej korzystać z dumą. Miłość do siebie rodzi harmonię w duszy człowieka i rodzi zadowolenie. Od pychy nie będzie śladu.

Znajdź swoje przeznaczenie

Zaznacz o siebie, swoje życie mieszkasz? Przecież często zdarza się tak, że człowiek należy zdaniem większości, poddaje się wpływom z zewnątrz i wybiera nie na swój sposób. Przeznaczenia należy rozumieć jako cel, z którym przychodzimy na ten świat fizyczny. I tylko od nas zależy, jak my go wykonujemy. Dumy nie ma miejsca wśród tych, którzy dążą do otwartej, pełnej życia. Wyszukaj przeznaczenia, z pewnością jest ważnym elementem życia człowieka, a więc do tego procesu ważne jest, aby podejść z całą odpowiedzialnością.

Jeśli, pomimo dojrzały wiek, jeszcze nie znaleźli swój własny, unikalny sposób, najwyższy czas zdecydować się na kierunek. Posłuchaj sam siebie, przypomnij sobie swoje młodzieńcze marzenia. Być może nadszedł czas, aby zrealizować długo oczekiwane pragnienie? Od swojej dawnej pychy nie będzie śladu, gdy znajdziesz sam siebie. To długa i wyczerpująca praca, która wymaga maksymalnej szczerości i z pełnym zaangażowaniem. Ten, kto nie jest zadowolony ze swojej pychy i zamierzam wymienić ją na bardziej pozytywne poczucie, musi szczególnie starannie monitorować swój stan emocjonalny. Emocje wskazują nam na to, co dzieje się w naszej duszy. Pycha nie jest to uczucie, które trzeba pielęgnować.

Pogódź się z własnymi wadami

Jak nie dziwnie to brzmi, trzeba nauczyć się akceptować siebie takim, jakim jesteś. Długotrwała praca nad sobą, negatywne cechy charakteru zawsze zakłada znaczące zmiany. Ale tak samo ważne jest, aby nauczyć się akceptować wady, z którymi można nic zrobić nie można. Przepraszam za drobne błędy, zrozum, że nikt nie jest doskonały i przestań winić się za przeszłość. Można nawet podziękować sobie za pomyłki i błędy, które popełniłeś. Nie bądź ich, i nie dowiedzieli się, że możesz być zupełnie innym człowiekiem. Innymi słowy, dzięki wad, idziemy do przodu, rozwijamy się i doskonalimy.

W ten sposób pojęcie pychy najściślej związane z sferą emocjonalną człowieka, jego charakter, nawyki, sposób życia. W małej ilości objawy tej cechy charakteru są właściwe wszystkim ludziom. Ważne jest tylko to, jak osobowość będzie działać z dumą.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: