Odpowiedzialność — pojęcie, problem odpowiedzialności. Jak rozwijać?

Problem odpowiedzialności

odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest ważnym ogniwem w kształtowaniu i rozwoju każdej osobowości. Pod odpowiedzialnością rozumieją świadome spełnienie wymagań, które odnoszą się do człowieka. Realizacji konkretnych zadań odbywa się poprzez świadomego wysiłku, świadomego skupiania się na wynik tej lub innej działalności. Odpowiedzialny człowiek zawsze przeżywa za skutki podejmowanych decyzji i kieruje się w swojej działalności racjonalnym podejściem. Jak by nie układały się warunki zewnętrzne, człowiek, który przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, zawsze będzie działać na rzecz sytuacji i innych ludzi, nie zapominając przy tym samego siebie.

Pojęcie odpowiedzialności

Pojęcie odpowiedzialności każdego z nas zna z dzieciństwa. Rodzice zawsze dążą do tego, aby nauczyć dziecko prawidłowego zachowania w społeczeństwie, dlatego starają się od najmłodszych lat wpajać mu zasady godnego zachowania. Żyjemy w społeczeństwie, i chcemy tego, czy nie, zmuszeni każdy dzień z nim kontakt. Inni ludzie nie zawsze są grzeczni, nie zawsze rozumieją nas. Odpowiedzialność, która spoczywa przy tym na każdego z uczestników interakcji, na swój sposób wyjątkowy i konkretną. Na przykład, jeśli uczeń w szkole nie przygotował zadanie domowe, to musi zdawać sobie sprawę, że konsekwencją jego czynu może być zła ocena. Jeśli dorosły człowiek popełnia nieprzemyślany czyn, co jest sprzeczne z moralności publicznej i własnej wartości moralne, to będzie odpowiadać przed ludźmi i przed własnym sumieniem. Pojęcie odpowiedzialności obejmuje następujące elementy.

Osobista odpowiedzialność

Stosowanie indywidualnych instalacji, realizacji planów i aspiracji. W tym przypadku osobowość sama określa, za co będzie odpowiadać, na czym dokładnie polega jej zadanie. Osobista odpowiedzialność może wyrażać się w tym, że człowiek bierze na siebie pewną rolę w społeczeństwie i stawia przed sobą cel, który zamierza osiągnąć w określonym czasie. W takim przypadku ponosi on osobistą odpowiedzialność za wykonanie działań na rzecz poprawy lub rozwoju sytuacji. Człowiek daje słowo i pozostaje mu wierny. W przeciwnym razie może stracić pozytywnej reputacji.

Zbiorowa odpowiedzialność

Oznacza to, że pojedynczy człowiek jest z góry wliczone w społeczną system. On jest ogniwem w wielkim łańcuchu, który tworzy ruch do wybranego celu. Zbiorowa odpowiedzialność nakłada takie same prawa i obowiązki dla każdego członka społeczeństwa. Konkretna osoba staje się skutecznym mechanizmem w takim systemie, choć może zarządzać nimi w poszczególnych przypadkach. Tutaj być może «wymazywanie» granic między osobowością jej uczestników, ponieważ na pierwszy plan wysuwa się skuteczność zastosowanych wysiłku, aby społecznie użytecznej sprawy.

Jak kształtuje się odpowiedzialność

Każdy człowiek na tyle wcześnie wchodzi w zespół. Nas od dzieciństwa przyzwyczajeni do tego, że nie możemy żyć poza społeczeństwa. Czasami staje się szczególnie niebezpieczne mieć własne zdanie, jeśli to jest sprzeczne z zasadami moralności publicznej i instalacjami, jaki powinien być mężczyzna. Osobowość, dotarcie do społeczeństwa, od samego początku uczy się żyć według jego zasad, stopniowo rozpoznaje, co jest dobre, a co złe. Odpowiednio zmienia się i zachowanie jednostki: on już nie może zachowywać się tak swobodnie, jak to było kiedyś, a jest zmuszony dostosować się do wymagań zespołu, brać na siebie odpowiednią rolę. Odpowiedzialność w tym przypadku polega na tym, aby odpowiednio dopasować się do społeczeństwa i nie utracić swoją indywidualność.

Problem odpowiedzialności

Problem odpowiedzialności zajmuje bardzo ważną pozycję w psychologii osobowości. Najważniejszy dotyczy podstawowych aspektów powstawania i rozwoju jednostki. Ten problem składa się z kilku składników strukturalnych.

Dlaczego nie wszyscy biorą odpowiedzialność

Jeśli pod odpowiedzialnością traktować świadome dążenie do wypełnienia swoich zobowiązań wobec społeczeństwa i samym sobą, to okazuje się, że najpierw индивиду należy pielęgnować w sobie silną wolę. Tylko człowiek może nie oddalać się od odpowiedzialności, który wie i rozumie jej prawdziwą cenę. Znacznie łatwiej starać się uniknąć mieszania wszelkiego rodzaju zobowiązań, niż ponosić ciężar odpowiedzialności. To jakość charakteru przynosi индивиду dodatkowych zmartwień i obowiązków. Jednak w tym samym czasie odpowiedzialność pomaga stać się zdyscyplinowany człowiekiem, popierać jędrność i odpowiednie cechy charakteru.

Jeśli dziecko jest jeszcze w jakiś sposób można wybaczyć nie spełnić obietnicę, z dorosłego człowieka żądać znacznie surowsze za jego występek, a konsekwencje takiego błędu mogą być bardziej poważne. Osoba, która nie chce brać na siebie odpowiedzialność, nie może być uznane za w społeczeństwie pełni dojrzałej i samodzielnej. Takie osoby częściej niż inne są narażone na potępienie ze strony, odrzucenie czynów i działań. W społeczeństwie istnieje niepisana zasada, że ten, kto się myli, musi dojść do przekonania o swojej неправоты.

Na czym polega prawdziwa odpowiedzialność osobowości?

Często z odpowiedzialnością ludzie mylą ślepe podążanie cudzej woli, posłuszeństwo zespołu i utratę swojego zdania. To absolutna pomyłka. Odpowiedzialny człowiek nigdy nie popełni czyn sprzeczny z norm społecznych, ale on sam nie będzie stratny. Odpowiedzialność zakłada przyjęcie na siebie pewnych zobowiązań z późniejszym zachowaniem siebie, swojej istocie w tych okolicznościach. Istnieją takie pojęcia jak wolność wyboru, odpowiedzialność przed samym sobą i innymi ludźmi. Pierwsza obejmuje możliwość działania według swoich wewnętrznych postaw i przekonań. Druga koncepcja opiera się na tym, aby umieć podejmować takie decyzje, które by pomagały w rozwoju i doskonalenia własnej osobowości. Wreszcie, po trzecie, pojęcie związane z możliwością podejmowania decyzji dotyczących interakcji z innymi, dostosować swoje działania. Prawdziwa odpowiedzialność zawsze zakłada istnienie zdrowego umysłu i umiejętności, aby szybko znaleźć wyjście z trudnych sytuacji.

Jak odpowiedzialność związana z wolnością?

Wielu filozofów od czasów starożytnych zastanawiał się tym dziwnym pytaniem. Rozumowali nad tym, co to jest wolność, czy człowiek może być wolny do końca, czy to tylko głęboki błąd, widoczność?

Odpowiedzialność pomaga rozwijać dyscyplinie. Ten, kto ma na celu osiągnięcie jakiegoś wyniku, zwykle nie cofa się przed trudnościami, nie szukają łatwych sposobów. Wolność w tym przypadku występuje swoistym elementem motywującym, instalacją, która pomaga działać zgodnie z określonym kierunku. Człowiek sprawia, że niezbędne kroki z własnej woli, i uświadamia całą wagę i znaczenie tej decyzji. Nawet jeśli w tej chwili mu nie chce coś zrobić, weźmie się w garść i skupić się na wykonywanym zadaniu. Istnieją przypadki, kiedy ludzie o wysokiej temperaturze lub złym samopoczuciem pojawiały się na pracy, bo nie mieli możliwości wziąć zwolnienie lekarskie. Oni rozumieli duży stopień odpowiedzialności przed społeczeństwem i starał się być pomocny. Jeśli osobowość decyduje rozwijać swoje najlepsze cechy charakteru, talenty i zdolności – to też można nazwać wolnością i odpowiedzialnością. Jakakolwiek odpowiedzialność wymaga świadomego dążenia do jakiejkolwiek działalności, kształtowanie motywacji i zabudowy na jej wykonanie.

Jak rozwinąć w sobie odpowiedzialność

Nie ma potrzeby udowadniać, dlaczego jest tak ważna w życiu odpowiedzialność. Bez odpowiedzialności nie da się zrobić ani jednego specjalisty, jeśli uzna swoją działalność w jakiś poważny i zamierza zajmować się nimi przez długi czas. Jakie kroki należy zrobić, aby wychować w sobie ogromną siłę woli, trenować pragnienie, aby być użytecznym dla samego siebie i dla społeczeństwa jako całości? Poniższe wskazówki pomogą kształtować odpowiedzialność za określony okres.

Świadomość konieczności stałej

Nic nie zachęca bardziej niż świadomość, że za ciebie odpowiedzialności nikt inny nie weźmie. Jesteś odpowiedzialny za swoje życie sami i można spędzić go na próżno, jak i do najbardziej przydatnych w każdym calu. Sprawy same się nie powieść, jeśli nie dokładać do tego żadnego wysiłku. Kiedy przychodzi zrozumienie, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny i częściowo za wydarzenia, które zdarzają się, nie chce ci się szukać winnego. Dojrzały człowiek nie będzie uchylać się od odpowiedzialności. Zwykle ten, kto zrozumiał konieczność niż kiedykolwiek, nie jest już gotowa iść do końca, aż do zwycięskich osiągnięć. Na tym etapie odbywa się kształtowanie osobowości, rozwój osobisty i samodoskonalenie.

Planowanie działalności

Choćby nie wiem co, każda działalność wymaga odpowiedzialnego i zdyscyplinowane podejście. Nie da się pracować niedbale, tylko po to, aby uwolnić się od nieprzyjemnej obowiązki. Wszelkie działania należy starannie zaplanować. Jeśli zakres prac jest bardzo duży, należy podzielić ją na mniejsze części. Zrobić obszerną pracę na części o wiele łatwiej, niż w pełni. Ale do tego trzeba odpowiednio podejść do procesu planowania.

Staraj się raz jasno określić ramy czasowe, w których będzie pracować. Jeśli granice są zbyt krótkie, to i pracować codziennie trzeba więcej. Lepiej, żeby u ciebie w magazynie znajdowało się dwa – trzy dodatkowo wolne dni. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (a mogą się zdarzyć w najmniej oczekiwanym momencie) będziesz wiedział, że wszystko się uda. A to ważne, proszę mi wierzyć, zwłaszcza, gdy chodzi o nagłej i poważnej pracy.

Nigdy nie odkładaj wszystkiego na ostatni dzień. Uwierz mi, przez trzy dni lub nawet tydzień nie pojawi się nastrój, aby zakończyć rozpoczęty projekt. Plus dochodzi napięcie nerwowe i będziesz się martwić, że nie zdążysz. Zostawić cięższe na ostatni dzień tak, że aby postawić się w trudnej sytuacji, tak jeszcze i zrobić to zamiarem. Takie doświadczenia odbierają człowieka wiele sił i energii, po co potrzebny jest czas, aby przywrócić od psychicznego napięcia. Rób wszystko z góry, i nie trzeba po raz kolejny jest zdenerwowany.

Prognozowanie wyników

Odpowiedzialność zakłada umiejętność budowania w działalności dalszą perspektywę. Energia osobowość, tak czy inaczej, zakłada pewne wyniki swojej pracy. Więc obliczyć objętość działalności na co dzień nie jest bardzo trudne. Umiejętność przewidzieć ostateczny cel pomaga uniknąć ewentualnych błędów, które mogą wystąpić, jeśli ktoś miał nadzieję na pomyślny przypadek. Prognozowanie wyników pomoże zebrać się w momencie, gdy będzie pokonać zmęczenie, wyzwoli siły, że znajdują się w rezerwie, aby puścić je w ruch. Biorąc odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje, osobowość, uczy się analizować swoją pracę i poprawić.

Nie odstępuj od celu

Czasami bywa tak, że jakaś zadaniem powoduje liczne trudności. W tym przypadku należy jak najszybciej zbadać wszystkie istniejące aspekty, aby zapobiec ewentualnej błąd. Jeśli rozpoczęli działalność, z którą łączy cię pewne zobowiązania, nigdy nie odstępuj. W trudnych sytuacjach należy zwrócić się o pomoc, ale nie odchodźcie od rozwiązania problemu. Od tego, jaki sposób postępowania wybierzesz, zależy twoja dalsza działalność. Poczucie zwycięstwa przynosi z sobą i zaufanie do własnych możliwości.

W ten sposób odpowiedzialność jest ściśle związana z samoświadomością osobowości, umiejętności pokonywania trudności, determinacja. Dokonuje pewnych wysokościach, w tej lub innej sprawie, osoba ćwiczy wolę.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: