Moralność — co to jest, funkcje, normy, zasady

Moralność w życiu człowieka

normy moralne

Współczesne społeczeństwo nie można sobie wyobrazić bez norm etycznych. Każde уважающее się państwo stanowi zbiór przepisów, których obywatele muszą przestrzegać. Moralna strona w każdej sprawie – to jest krytycznym elementem, którego nie wolno lekceważyć. W naszym kraju istnieje pojęcie moralne, gdy wyrządzone osobie niedogodności mierzone w materialnym odpowiednik, aby przynajmniej częściowo zrekompensować jej doświadczenia.

Moralność – przyjęte w społeczeństwie normy zachowania i wyobrażenia o zachowaniu. Pod moralnością również odnosi się do wartości moralne, zwyczaje, zasady i przepisy. Jeśli w społeczeństwie ktoś popełnia czyny, które są sprzeczne z określonymi normami, to nazywa się je za niemoralne.

Pojęcie moralności jest bardzo ściśle związane z etyką. Przestrzeganie idei etycznych wymaga wysokiego rozwoju duchowego. Czasami publiczne zabudowy są sprzeczne z potrzebami najniższej osobowości, i wtedy powstaje konflikt. W tym przypadku pojedynczy człowiek z własną ideologią naraża się być niezrozumiany, samotny wśród społeczeństwa.

Jak kształtuje się moralność?

Moralność człowieka zależy w dużej mierze od niego samego. Tylko sama osobowość odpowiedzialna za to, co się z nią dzieje. Od tego, jak ona jest gotowa stosować się do ustalonych w społeczeństwie rzędów zależy, czy dana osoba odniesie sukces, przyjmujemy innymi. Rozwój obyczajów, pojęć moralnych dzieje się w nadrzędnej rodzinie. To właśnie ci pierwsi ludzie, z którymi zaczyna wchodzić w interakcje dziecko na początku swojego życia, i nakładają poważne piętno na jego dalsze losy. W konsekwencji na kształtowanie moralności ma znaczący wpływ najbliższego otoczenia, w którym rośnie osób. Jeśli dziecko rozwija się w dysfunkcyjnej rodzinie, od najmłodszych lat składa się błędne wyobrażenie o tym, jak funkcjonuje świat i kształtuje się zniekształcone postrzeganie samego siebie w społeczeństwie. Jako dorosły, osoba taka zacznie odczuwać ogromne trudności w komunikowaniu się z innymi ludźmi i będzie odczuwać niezadowolenie z ich strony. W przypadku wychowywania dziecka w sytuowanej przeciętnej rodziny zaczyna chłonąć w siebie wartości swojego najbliższego otoczenia, i proces ten odbywa się w sposób naturalny.

Świadomość konieczności przestrzegania transportu przepisów wynika z posiadania przez człowieka czegoś takiego jak sumienie. Sumienie kształtuje się od wczesnego dzieciństwa pod wpływem społeczeństwa, a także indywidualnego wewnętrznego uczucia.

Funkcje moralności

Mało kto z ludzi naprawdę powstaje pytanie, dlaczego potrzebna jest moralność? To pojęcie składa się z wielu ważnych składników i dbał o sumienie człowieka od niepożądanych działań. Za konsekwencje swojego wyboru moralnego osobowość jest odpowiedzialny nie tylko wobec społeczeństwa, ale i przed samym sobą. Istnieją funkcje moralności, które pomagają jej wykonywać swoje zadanie.

Szacunkowa funkcja związana jest z tym, jak inni ludzie lub człowiek sam określa popełnione przez nich czyny. W przypadku, gdy dzieje się samoocena, osobowość oczywiście skłonni usprawiedliwiać swoje działania żadnymi okolicznościami. Znieść działania na publiczny sąd o wiele trudniejsze, ponieważ społeczeństwo czasami nieugięty w ocenie innych.

Regulacyjne działania pomaga ustawić w społeczeństwie normy, które staną się prawem, przeznaczone do powszechnego przestrzegania. Zasady postępowania w społeczeństwie trawione индивидом na poziomie podświadomości. Dlatego, gdy w miejsce, gdzie znajduje się duża liczba osób, większość z nas po pewnym czasie zaczyna bezbłędnie śledzić wszystkie niepisane prawa obowiązujące w tym społeczeństwie.

Monitor funkcja bezpośrednio związane z weryfikacją, jak osobna jednostka jest w stanie stosować się do ustalonych w społeczeństwie zasad. Podobną kontrolę pomaga osiągnąć stan «czystego sumienia» i społecznego poparcia. Jeśli jednostka nie zachowuje się poprawnie, to na pewno dostaje jako odwrotnej reakcji potępienia ze strony innych ludzi.

Integrująca funkcja pomaga utrzymać stan harmonii wewnątrz samego człowieka. Wykonując te lub inne działania, osobowość, tak czy inaczej, analizuje swoje działania, «sprawdzić» ich na uczciwość i rzetelność.

Wychowawcza funkcja polega na tym, aby człowiek miał możliwość nauczyć się rozumieć i akceptować potrzeby innych ludzi, wziąć pod uwagę ich potrzeby, cechy i pragnienia. Jeśli dana osoba osiąga stanu takiej wewnętrznej szerokości świadomości, to można powiedzieć, że jest on w stanie troszczyć się o innych, a nie tylko o sobie samym. Moralność często wiążą się z poczuciem obowiązku. Człowiek, który ma obowiązki wobec społeczeństwa, zdyscyplinowany, odpowiedzialny i uczciwy. Normy, przepisy i zasady popierają tożsamość, tworzą jej społeczne ideały i aspiracje.

Normy moralności

Są zgodne z chrześcijańskim pojmowaniem dobra i zła, a tym, jaki powinien być prawdziwy mężczyzna.

Roztropność jest nieodłącznym elementem każdego silnego człowieka. Zakłada ono istnienie u danej osoby zdolności wrażliwi na otaczającą rzeczywistość, budować harmonijne stosunki, podejmować decyzje, działać konstruktywnie w trudnych sytuacjach.

Spis treści przewiduje zakaz spoglądając na osoby płci przeciwnej, które znajdują się w małżeństwie. Umiejętność radzenia sobie ze swoimi pragnieniami, w porywach widziana przez społeczeństwo, niechęć do naśladowania duchowym kanonów – jest dyskwalifikowany.

Sprawiedliwość zawsze oznacza, że za wszystkie czyny popełnione na tej ziemi, prędzej czy później przyjdzie zapłata lub jakiś odzew. Uczciwe podejście do innych ludzi polega na tym, aby w pierwszej kolejności uznać ich wartość jako znaczących jednostek społeczeństwa ludzkiego. Szacunek, dbałość o ich potrzeby również należą do tej kategorii.

Odporność powstaje poprzez umiejętności znosić ciosy losu, znieść dla siebie niezbędne doświadczenie i konstruktywnie wychodzić z kryzysu. Odporność jako norma moralności zakłada dążenie do tego, aby wykonywać swoje zadania i iść do przodu, nie zważając na trudności. Pokonywanie przeszkód, osobowość staje się silniejszy i w przyszłości może pomóc innym ludziom przejść przez ich indywidualne testy.

Ciężka praca jest doceniana w każdym społeczeństwie. Pod tym pojęciem rozumie się zaangażowanie człowieka w jakikolwiek sprawą, realizacja im swojego talentu lub umiejętności na rzecz innych ludzi. Jeśli osoba nie jest gotowa dzielić się wynikami swoich zdolności, to nie można go nazwać pracowity. Oznacza to, konieczność działań powinna być związana nie z osobistym wzbogaceniem, a z tym, aby służyć wyników swojej pracy jak największej liczby ludzi.

Pokora uzyskuje się poprzez dłuższy cierpienia i pokuty. Umiejętność zatrzymać się w czasie, nie uciekać się do zemsty w sytuacji, gdy mocno boli, podobna do tej sztuki. Ale naprawdę silny człowiek posiada ogromną wolnością wyboru: on jest w stanie pokonać destrukcyjne uczucia.

Uprzejmość jest niezbędna w procesie interakcji ludzi ze sobą. Dzięki niej staje się możliwe zawarcie korzystnych dla obu stron umów i transakcji. Uprzejmość charakteryzuje osobowość z najlepszej strony i pomaga jej w sposób konstruktywny poruszać się w kierunku określonego celu.

Zasady moralności

Zasady te istnieją, wprowadzając istotne dodatki w ogólnie przyjęte normy społeczne. Ich znaczenie i konieczność polega na tym, aby przyczynić się do kształtowania ogólnych formuł i reguł przyjętych w danym społeczeństwie.

Zasada талиона wyraźnie pokazuje pojęcie, pozbawionych kultury krajów – «oko za oko». Oznacza to, że jeśli ktoś poniósł jakieś straty z winy innej osoby, ten drugi jest zobowiązany do zwrotu pierwszym użyciu własnej straty. Nowoczesna psychologiczna nauka mówi o tym, że trzeba umieć wybaczać, przestawić się na pozytywne myślenie i szukać konstruktywnych metod wyjście z konfliktowej sytuacji.

Zasada moralności zakłada uzupełnienie chrześcijańskich przykazań i przestrzeganie prawa bożego. Pojedynczy człowiek nie ma prawa krzywdzić swojego bliźniego, celowo starać się dostarczyć mu się jakaś krzywda, opiera się na oszustwa lub kradzieży. Zasada moralności mocniej przemawia do sumienia człowieka, zmusza go sobie przypomnieć o duchowej części. Wyrażenie «Traktuj bliźniego tak, jak chcesz, aby on odnosił się do ciebie» — najbardziej jaskrawy przejaw tej zasady.

Zasada «złotego środka» wyraża się w zdolności zobaczyć miarę we wszystkich sprawach. Po raz pierwszy termin ten wprowadził Arystoteles. Dążenie unikać skrajności i systematycznie poruszać się w kierunku określonego celu, z pewnością doprowadzi do sukcesu. Nie można użyć innego człowieka jako środek do rozwiązania swoich indywidualnych zadań. We wszystkim trzeba znać umiar, umieć w porę iść na kompromis.

Zasada dobrobytu i szczęścia przedstawiony w postaci następującego postulatu: «Zachowuj się w stosunku do bliźniego tak, aby dostarczyć mu największą korzyść». Nie ma znaczenia, jaki czyn jest popełniony, najważniejsze jest to, aby korzyści z niego mogła służyć jak największej liczby osób. Ta zasada moralności zakłada umiejętność przewidywania sytuacji na kilka kroków do przodu, przewidywać konsekwencje swoich czynów.

Zasada sprawiedliwości opiera się na równej związku między wszystkimi obywatelami. On mówi, że każdy z nas powinien przestrzegać niepisane zasady postępowania z innymi ludźmi i pamiętać o tym, że sąsiad, który mieszka z nami w jednym domu, ma te same prawa i przywileje, co i my. Zasada sprawiedliwości przewiduje kary w przypadku popełnienia nielegalnych działań.

Zasada humanizmu jest wiodącym wśród wszystkich opisanych powyżej. Zakłada on istnienie każdego człowieka pojęcie o снисходительном stosunku do innych ludzi. Ludzkość wyraża się w miłosierdziu, w zdolności do zrozumienia bliźniego, być mu przydatne.

dobro i zło

W ten sposób znaczenie moralności w życiu człowieka ma zasadnicze znaczenie. Moralność obejmuje wszystkie sfery ludzkiej interakcji: religia, sztuka, prawo, tradycje i zwyczaje. W istnieniu każdej indywidualnej jednostki prędzej czy później pojawiają się pytania: jak żyć, jakiego zasadzie naśladowania, jakiego wyboru dokonać, i zwraca się po poradę do własnego sumienia.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: