Cechy charakteru człowieka

Główne cechy charakteru człowieka

Przy postrzeganiu zachowań i analizy działań innego człowieka, możemy liczyć na szereg szczególnych oznak, które mówią nam o obecność ma określonego charakteru. Cechy te pozwalają nie tylko określić drugiego człowieka, ale i przewidzieć jego dalsze działania i czyny, że pomaga każdemu człowiekowi wygodne do życia w określonym społeczeństwie.

Cechy charakteru: cechy i główne grupy

Każdy człowiek ma specjalne «znacznikami» nie tylko na twarzy, ciała, chód i sposób trzymać, ale i w swoim charakterze, a określenia te wszystkie cechy charakteru można dzięki przejaw kilka grup objawów:

 • ситуативно-behawioralnych;
 • физиогномических;
 • графологические.

Ситуативно-behawioralne objawy obejmują czyny i działania człowieka, które mają pewne stereotypowy cech (dlatego można przewidzieć zachowanie człowieka). Szczególne znaczenie mają tutaj także postawy (dynamika ich zmian), chód, ruchy. Nie należy zapominać o specyfice komunikacji między ludźmi, których cechy charakteru są odzwierciedlane:

 • w экспрессивном zachowaniu (lub мимико-motorowych przejawach);
 • w szczególności kursów w komunikacji (проксемика),
 • w физиогномике (lub физиогномические objawy, a dokładniej budowa twarzy, jego mimika i микромимика);
 • w графологическом tożsamości (zrozumienie charakteru człowieka na specyfikę jego pisma, a mianowicie szybkość pisania, skośnie, wielkości liter i sposób ich arkusze);
 • w funkcji neuropsychologicznych (połączenie cech charakteru z działalność silnikowego, słuchowego i wzrokowego analizatorów);
 • w przewaga słownych lub niewerbalnych form komunikacji;
 • w językowych i паралингвистических cech.

Na ostatnim punkcie należy się zatrzymać bardziej szczegółowo. Tak więc, jeśli osoba w czasie komunikowania się obserwuje u rozmówcy znaczne wahania w prędkości jego mowy, to, najprawdopodobniej, jego przeciwnik skłonny do pobudliwości emocjonalnej i prawdopodobnie niepewny siebie. Jeśli człowiek wyraźnie wypowiada pojedyncze słowa i zakończenia, to różni się on дисциплинированностью i stanowczości, a jeśli, przeciwnie, nie jest jasny i niewyraźna wymowa słów – elastyczny i dyskretny. Obecność w mowie człowieka чопорности i wyraźnych akcentów w pierwszych składach, to jest dość drastyczny, z silnym charakterem.

Warto również zwrócić uwagę na wysokość głosu: jeśli do zakończenia oferty spada, to może mówić o zastoju rozmówcy, a także o jego мягкосердечии i słabości; jeżeli wysokość ma szeroki margines – twój rozmówca otwarty i wrażliwy człowiek. Wiele powie o charakterze rozmówcy i bezpośredniość jego odpowiedzi, tak więc, na przykład, jeśli osoba uchyla się od bezpośredniej odpowiedzi, to najprawdopodobniej jest on zamknięty w sobie człowiek i może ukryć prawdę.

Cechy charakteru człowieka znajdują swój wyraz w syntetycznych właściwości charakteru, a mianowicie: wychowanie moralne, siła, kompletność, integralność, oryginalność, opanowanie i dynamizm. Właściwości te są opisane w tabeli.

Syntetyczne właściwości charakteru

Właściwości Manifestacja objawów
Moralna воспитанность Objawy wskazują na cechy relacji do innych ludzi, rzeczy i znajdują swój wyraz w formach zachowania.
Siła Cechy charakteru będą wytrwałość, zaangażowanie, odporność jak wskaźniki silnego charakteru i niepewność, niezdecydowanie, tchórzostwo – słaba. Siła – wskaźnik energii osobowości.
Pełnia Objawy wskazują na bogactwo osobowości ludzkiej i pojawiają się na wszechstronności, masz zainteresowania i odpowiedzialności.
Integralność Objawy wskazują na wewnętrzną harmonię i jedność osobowości, dają informacji o położeniach i ukierunkowania działalności, o relacje i cechy zachowania.
Oryginalność Cechy charakteru będą wskazywać na to, co wyróżnia tę osobowość od innych, to jest to właściwość pozwala mówić o przejaw indywidualnej tożsamości osoby i jej charakteru.
Opanowanie Objawy wskazują na cechy działań i zachowań człowieka, czyli na takie cechy jego charakteru, jak cierpliwość, rozsądek, opanowanie lub porywczość, impulsywność, безрассудность.
Dynamizm Objawy wskazują na poziom mienia osobowości i poszukiwaniu możliwości szybko dostosować się do zmieniających się warunków

Należy zauważyć, że w naturze każdego człowieka zawsze jest jedno najbardziej znaczący właściwość, która będzie zadawać ton całym zachowaniu i działalności człowieka. To właśnie ta właściwość będzie przede wszystkim rzucają się w oczy innych ludzi, i odgrywać rolę wiodącego cechy charakteru człowieka.

Cechy charakteru

Charakter, jako całokształt cech osobowości, posiadającej pewne cechy, które pozwalają wyróżnić tę kategorię w psychologii od innych. Te cechy charakteru są następujące:

 • cechy charakteru człowieka zawsze związane z jego motywami działania i czyny;
 • charakter zawsze określa zawartość, a nie samą formę działalności człowieka;
 • charakter wyraża pewne motywy (mogą być rozpatrywane zarówno w odniesieniu do sytuacji, tak i w odniesieniu do czasu);
 • rozwój charakteru na przestrzeni całego życia ludzkiego jednostki;
 • cechy charakteru człowieka zawsze charakteryzują się społeczno-moralnych zawartości;
 • cechy charakteru mają действенностью (czyli zawsze skłaniają człowieka do podjęcia określonego działania, czyny, lub określają charakterystyczne tylko mu postawa, w której objawia się jego nawyki i stereotypy).

Należy zauważyć, że wszyscy ludzie żyjący na naszej planecie, zupełnie różne, więc i sposoby zachowania i cechy przejawy takich samych cech charakteru u nich różne. Bardzo często możemy obserwować, jak w dość podobnej sytuacji różni ludzie zachowują się zupełnie inaczej. Ktoś, podczas randki z mężczyzną będzie wesoły, otwarty i towarzyski, a ktoś, wręcz przeciwnie, dyskretny, nieśmiały i cichy. Wszystko to jest te cechy charakteru, które pozwalają nam etykietowanie oryginalność zachowania każdego człowieka, a znajomość ich cech i prawidłowości przejawy, pomoże przewidzieć dalsze działania otaczających nas ludzi.

Wyraziste cechy charakteru znajdują swój wyraz we wszystkich sferach życia człowieka, tak na przykład, ludzie różnie chodzą, rozmawiają, jedzą, жестикулируют, tańczą itp. Najbardziej widoczne cechy charakteru można zaobserwować:

 • w sytuacjach, w których dochodzi do ujawnienia się konkretnych właściwości i cech charakteru (zwłaszcza, jeśli nie są one znane osoby);
 • w społeczno-typowych relacjach i interakcjach (tych, które są miarodajne i znaczące);
 • w manifestacji typowych właściwości osobowości.

Jak poznać charakter zewnętrznym funkcjonalny

Psychologowie już dawno udowodniono, że między wyglądem i charakterem istnieje pewna zależność, że pozwala, tylko patrząc na drugiego człowieka, opisać jego charakter (a raczej jego wiodące cechy). Ale określić charakter zewnętrznym funkcjonalny – jest to dość trudne zadanie, które obejmuje nie tylko wiedzę na temat relacji między zewnętrznymi objawami i cechy charakteru, a także doświadczenia i obserwacji.

Charakter człowieka pozostawia charakterystyczny ślad na wyglądzie, co ułatwia zadanie prognozowania możliwych działań i zachowań danej osoby. Psychologowie została zbadana i opisana zależność fizjologii człowieka i jego stanów emocjonalnych i reakcji. Wszystkim wyróżniają trzy grupy mięśni, które mogą nam powiedzieć o charakterze człowieka:

 • lokalna grupa (to małe grupy mięśniowe – nogi, ręce);
 • regionalna grupa (obejmuje jedną lub kilka grup mięśni – nóg, rąk);
 • globalna grupa (obejmuje większość innych grup – około 80-90%, na przykład bieganie człowieka). To grupa dostarcza nam informacji na temat postawy człowieka, sposób gestykulacja i sposób chodzenia.

Oddzielnie podkreślają mimiczną (lub przednią grupę mięśni. Mięśnie tej grupy odzwierciedlają najbardziej charakterystyczne cechy charakteru, tak jak mimika i микромимика opowiada o człowieku czasami nawet to, że może on ukrywać i od samego siebie. Cechy te znajdują wyraz w oczach, uśmiechu, pozycji brwi itp

Wśród zewnętrznych oznak, które mogą nam mówić o cechach charakteru człowieka, należy wyróżnić objawy stanów emocjonalnych, a mianowicie:

 • szczęście (przejawia się w śmiech, zainteresowania, zabawy);
 • strach (w razie czego i nieufności);
 • biada (w rozpaczy, lamentów i сопереживании);
 • obojętność.

Charakterystyczne objawy ciężkiego charakteru i silnej

Każdy charakter człowieka (silny, ciężki, wesoły itp.) ma zbiór pewnych charakterystycznych cech, które pomagają nam w ich oddzielić od siebie. Tak więc, na przykład, gdy mówią o tym, że człowiek ma ciężki charakter, to oznacza u niego kątem określonych cech, które będą wskazywać właśnie na ten typ charakteru i wszystkie cechy jego przejawy.

Najbardziej skomplikowane w interpersonalnych kontaktach i budowaniu relacji są ludzie z tak zwanym «surowym charakterem». Z nimi jest trudne i w pracy, i w przyjaznej firmie i w relacjach osobistych. Objawy ciężkiego charakteru takie:

 • tacy ludzie różnią się egoizmem i wymagają ciągłej uwagi do swojej osoby;
 • są dość kapryśne i wymagające do innych ludzi (choć takie podejście jest w pełni brakuje do własnej osobowości, dlatego wad u siebie nie widzą);
 • osób z ciężkim charakterem lubi długo narzucać innych różnych informacji, nawet jeśli im się to nie ciekawe (ale on nie dopuszcza takiego stosunek do siebie);
 • ludzie z tym typem charakteru wykazują obojętność i obojętność w stosunku do innych (czasami to może przeradzając się w okrucieństwo i agresję).
 • takie osoby nie potrzebują pomocy bliskich ludzi i sami nie wykazują reakcji;
 • są one dość uparty i często działają wbrew;
 • charakteryzują się wysoką opinią o swojej osobie, zrzędliwy, безответственностью, chamstwa, заносчивостью, gorącym temperamentem, malignancy, często niezadowoleni, a także często nie zauważają własnych błędów.

Należy zauważyć, że ludzie, którzy mają ciężki charakter, w życiu może osiągnąć dość wysokie pozycje, ale ludziom z nimi nieswojo i źle. Dlatego u takich ludzi dość często występują problemy w życiu osobistym

Co do silnego charakteru, to w tym przypadku człowiek może dość szybko odnieść sukces w sferze zawodowej i w życiu osobistym planie. Główne oznaki silnego charakteru takie:

 • jest uparty i ambitny człowiek;
 • różni się wytrwałością i dążeniem do osiągnięcia tego celu;
 • ludzie z silnym charakterem zawsze wiedzą, czego chcą od życia i dlatego jasno określają perspektywiczne cele;
 • jeśli na ich drodze stają przeszkody i trudności, to one nie zejdą z wyznaczonego szlaku i podejmą wszelkie wysiłki, aby przezwyciężyć.

Siła charakteru jest zawsze przejawia się w silnej woli zarysie, dlatego człowiek z charakterem – to przede wszystkim silna osobowość.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: