Przetrwanie
Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy medycznej,
Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy medycznej, Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, stanowią ważne wiedzę, które są niezbędne każdemu człowiekowi....